DO GÓRY

 

fuss_krytykant_slon_cover.jpg

NUMER 26 (1) STYCZEŃ 2018 | "KULTURA (NIE)ZALEŻNA"

KRYTYKANT

PAWEŁ SŁOŃ

fuss_krytykant_slon.jpg

kreska.jpg

PAWEŁ SŁOŃ
Z wykształ­ce­nia poli­to­log, na co dzień blo­ger fil­mowy (dobry­film­zlyfilm.com). Miesz­kał ponad 2 lata w Male­zji, gdzie pro­mo­wał pol­ską kul­turę. Publi­ko­wał arty­kuły i repor­taże m.in. w mie­sięcz­niku “Znak”, “Vice” Pol­ska czy One­cie. Komik­siarz ama­tor, hob­bi­stycz­nie -- księ­gowy.

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.