DO GÓRY

IMG_1490.jpg

C9F0871D-BA1F-4FF7-ABC3-E068454FD360.jpg

273E02D2-A729-4690-9E38-32F8EAA74559.jpg

 
 

IMG_0554.jpg

628DFCE7-5450-4B24-B484-EC5250666DD3.jpg

 

 

kreska.jpg

PAWEL #CINEBARMAN GARYCKI
Prze­wod­nik po absur­dach dnia codzien­nego. Bez wykształ­ce­nia fil­mo­znawca, bar­man z zawodu, alko­ho­lik z przy­padku, nar­ko­man z klasą. Jego przy­goda z foto­gra­fią zaczęła się w kra­kow­skiej 'pau­zie' gdzie wie­szał prace bar­dziej lub mniej zna­nych foto­gra­fów. Zdję­cia zaczął robić dopiero wtedy gdy wyemi­gro­wał z ojczy­zny by jego chora na raka Mama widziała gdzie jej syn się podziewa.

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.