DO GÓRY
logo fuss magazyn

NOWY MIT NA 50-LECIE – MONOGRAFIA POŚWIĘCONA KAROLOWI WÓJCIAKOWI HERODKOWI

| MAKING FUSS

Wielu wielbicieli sztuki ludowej, naiwnej i outsider art zdziwi fakt, że twórca takiego kalibru jak Karol Wójciak Heródek nie doczekał dotychczas żadnego monograficznego opracowania na swój temat. Po 50 latach od śmierci artysty pojawiła się szansa na etnograficzny i kulturowy must have.

KAZIMIERNIKEJSZYN 2018

| MAKING FUSS

W tegorocznym line-upie znajdują się Grubson, Lao Che, Fisz Emade Tworzywo, Łąki Łan czy Dawid Podsiadło.

FULL KOLOR

| MAKING FUSS

Wystawa grupy artystycznej M37A

KAZIMIERNIKEJSZYN 2017, czyli festiwal bez spinki

| MAKING FUSS

Na scenie pojawią się, m.in.: Hey, Łąki Łan, Łona &Webber, L.U.C i Rebel Babel, Gooral, Julia Pietrucha, Dziady Kazimierskie, SunnyLand.

"ZDOBYWCY ODDECHU" Przemysław Piotr Kłosowicz

| MAKING FUSS

„Zdo­bywcy odde­chu” to zapis frag­men­tów życia i reflek­sji trzech miesz­kań­ców Kra­kowa, któ­rych łączy coś wię­cej niż wspólna podróż.

KONKURS REBEL BABEL

| MAKING FUSS

REBEL BABEL ENSEMBLE to powstała z ini­cja­tywy L.U.C-a mię­dzy­na­ro­dowa, wie­lo­ję­zy­kowa orkie­stra orkiestr dętych - wkrótce być może naj­więk­szy zespół świata.

HISTORIA DLA DZIECI

| MAKING FUSS

Ta strona korzysta z plików cookie.