DO GÓRY
logo fuss magazyn

JAK TY SIĘ WYRAŻASZ?!

I. Józefczyk, M. Sztypa | MIĘDZY SŁOWAMI

Kiedy David Bowie mówił, że znaj­duje wol­ność jedy­nie w sfe­rze wła­snej eks­cen­trycz­no­ści, wia­domo było, że jego sce­niczne maki­jaże i wyszu­kane stroje repre­zen­tują postać, w którą wciela się na sce­nie. Jak to jest u osób, które nie budzą się rano jako Ziggy Star­dust?

Ta strona korzysta z plików cookie.