DO GÓRY

 

jachym_cover.png

 

DWA ŚWIATY

JERZY JACHYM
kreska.jpg

 

 

jachym3.png

 

jachym2.png

 

jachym4.png

 

jachym1.png

kreska.jpg

JERZY JACHYM
Z wy­kształ­ce­nia eko­no­mi­sta, en­tu­zja­sta fo­to­grafii, za­pa­lo­ny fo­to­graf mo­bil­ny. Do edy­cji swo­ich prac, z pa­sją, uży­wa wy­łącz­nie smart­fo­na i ta­ble­tu. Słu­cha mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej i pi­je du­żo ka­wy.

Komentarze

Wysłany przez Bożena dnia
Świetne zdjęcia. Czekam na następne :-)
Wysłany przez Baśka dnia
Piękne zdjęcia. Gratuluję wyobraźni. Będę zaglądać.

Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Ta strona korzysta z plików cookie.