DO GÓRY

50°04'00.6N 20°02'31.1E.JPG50°04'00.6N 20°02'31.1E

50°04'16.9N 20°02'33.0E.JPG50°04'16.9N 20°02'33.0E

P 50°04'32.9N 20°01'56.5E 2.JPGP 50°04'32.9N 20°01'56.5E 2

50°04'47.0N 20°04'00.8E.jpg50°04'47.0N 20°04'00.8E

P 50°03'09.1N 20°03'01.1E 8.JPGP 50°03'09.1N 20°03'01.1E 8

P 50°04'16.1N 20°02'13.8E 2.JPGP 50°04'16.1N 20°02'13.8E 2

P 50°04'13.3N 20°02'15.7E.JPGP 50°04'13.3N 20°02'15.7E

P 50°04'20.4N 20°01'34.5E.JPGP 50°04'20.4N 20°01'34.5E

P 50°05'19.2N 20°08'00.8E.JPGP 50°05'19.2N 20°08'00.8E

50°04'22.1N 20°02'19.1E 5.jpg50°04'22.1N 20°02'19.1E 5

kreska.jpg

KRZYSIEK PIŁA
Rocz­nik 90. Zawo­dowo - pro­jek­tuje. Na tym nie poprze­staje - zdą­żył zżyć się także z codzien­nym foto­gra­fo­wa­niem. W swo­ich foto­gra­fiach odrzuca piękno na rzecz odtwa­rza­nia rze­czy­wi­sto­ści nie­za­fał­szo­waną eks­pre­sją. Jakiś czas temu zde­cy­do­wał się na wyko­rzy­sty­wa­nie w swo­jej foto­gra­fii jedy­nie sta­ło­ogni­sko­wego obiek­tywu 50mm. Wciąż rzą­dzi nim chęć szu­ka­nia nowych moż­li­wo­ści. Pro­wa­dzi: dirtyviews.com.pl,   nh50mm.com.pl oraz aku­rat­nie.jimdo.com


Ta strona korzysta z plików cookie.