DO GÓRY
logo fuss magazyn

ALL YOU NEED IS LOVE… AND BACON!

K. Nowacka | MIĘDZY INNYMI

Miłość do bekonu łączy miliony sma­ko­szy na całym świe­cie. Choć zupeł­nie niepopu­larny w Pol­sce, ten mię­dzy­na­ro­dowy feno­men dawno prze­kro­czył już brzegi patelni.

ZABÓJCZA MIŁOŚĆ

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Jed­nym z wielu moty­wów, dla któ­rych seryjni mor­dercy popeł­niają swoje zbrod­nie, jest miłość. Ta nie­speł­niona.

TYŁEK W ŚWIETLE REFLEKTORÓW, CZYLI O MEDIALNEJ MIŁOŚCI DO TANIEJ SENSACJI

A. Turzański | MIĘDZY INNYMI

Czer­wony dywan wyście­la­jący chod­nik przed wej­ściami na pre­sti­żowe imprezy cele­bry­tów, gwiazd fil­mo­wych i muzycz­nych czy innych nota­bli zazwy­czaj sta­nowi gra­nicę mię­dzy sław­nymi per­so­nami a pospo­li­tymi oby­wa­te­lami.

MIŁOŚĆ W CIENIU PIRAMID

A. Wiktorowska - Chmielewska | MIĘDZY INNYMI

Egipt to temat rzeka, temat Nil – długi, nie­prze­wi­dy­walny, nie­bez­pieczny. Tam roz­łu­pa­łam się, a następ­nie długo skła­da­łam na nowo.

MIŁOŚĆ? INTERNET? RATUNKU? POMOCY?

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Kilka miesięcy temu użytkownicy portali randkowych zadrżeli na wieść o ujawnieniu przez hakerów nazwisk klientów serwisu AshleyMadison.com. Szybko okazało się, że drżeć powinni głównie mężczyźni, bo ponad 95 proc. kont kobiet jest tam… fałszywa.

SHOW MUSTN’T GO ON!

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Cyrk. Zoo. Park rozrywki. To miejsca nieodłącznie kojarzące się ze zwierzętami – więzionymi w klatkach i na usługach człowieka. Rzadko wyrażającymi radość z obcowania z ludźmi.

PLANETA MAŁP

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Wolność, tańce do upadłego i przygodny seks. To nie Ibiza. To Ciechocinek. Polska stolica seksturystyki dla osób 50+.

OTWARTE KLATKI

A. Czerwińska | MIĘDZY INNYMI

Jaki jest symbol, który w obecnych czasach najbardziej kojarzy się ze zwierzętami? Klatka. Niemalże wszystkie zwierzęta, które możemy sobie wyobrazić, łączy jeden fakt – klatka.

Ta strona korzysta z plików cookie.