DO GÓRY
logo fuss magazyn

PO JASNEJ STRONIE MOCY

W. Sraga | ZASŁYSZANE

O energii, muzyce, miłości i zgodzie z samym sobą, czyli tym, co w życiu najważniejsze, z Włodkiem "Paprodziadem" Dembowskim rozmawia Weronika Sraga.

KOGO CHCESZ OSZUKAĆ?

W. Sraga | MIĘDZY INNYMI

Histo­rii o eks­tre­mal­nych egzem­pla­rzach gości hote­lo­wych sły­sza­łam tyle, że nie jestem w sta­nie ich zli­czyć. Cele­bryci, któ­rzy myślą, że zapłatą za rachu­nek jest ich obec­ność, rekiny biznesu zama­wia­jące hor­ren­dal­nie dro­gie panie do towa­rzy­stwa czy ste­reo­ty­powy Janusz, który całe życie zbiera na noc w luk­su­so­wym hotelu, a jak już się w nim znaj­dzie, to wachlarz kapry­sów zdaje się nie mieć końca.

Ta strona korzysta z plików cookie.