DO GÓRY

 

dom strachów_cover.jpg

NUMER 11 (2) MARZEC 2015 | "DOM STRACHÓW"

 

DOM STRACHÓW

BARBARA WIEWIOROWSKA
kreska.jpg

dom strachów1.jpgdom strachów ok2.jpg

kreska.jpg

BARBARA WIEWIOROWSKA
Po zro­bie­niu li­cen­cja­tu z fil­mo­znaw­stwa na po­znań­skim UAM-ie z roz­pę­du kon­ty­nu­uje ten kie­ru­nek. Kie­dy do­ro­śnie,
chcia­ła­by za­jąć się ry­so­wa­niem ko­mik­sów i ilu­stra­cji do ksią­żek.

Ta strona korzysta z plików cookie.