DO GÓRY

 

FUSS_nuda_rochowczyk_cover.jpg

NUMER 25 (5) LISTOPAD 2017 | "50 TWARZY NUDY"


NUDA

BASIA ROCHOWCZYK

FUSS_nuda_rochowczyk_2.jpg

 

 

FUSS_nuda_rochowczyk_1.jpg

 

 

FUSS_nuda_rochowczyk_3.jpg

kreska.jpg

BASIA ROCHOWCZYK
Stu­dentka ubioru i tka­niny na łódz­kiej ASP. W wol­nych chwi­lach ilu­stra­torka i foto­grafka. Jej rysunki nie raz były udo­stęp­niane
przez pro­jek­tan­tów mody i maga­zyny. Dzięki swoim ilu­stra­cjom wygrała i poje­chała na kurs pro­jek­to­wa­nia
ubioru w Isti­tuto Maran­goni w Medio­la­nie. Wię­cej prac można obej­rzeć tu: www.instagram.com/stainonthefloor

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.