DO GÓRY

 

fuss_świnia_rex_cover.jpg

NUMER 13 (4) SIERPIEŃ 2015 | "FOLWARK ZWIERZĘCY"

 

ŚWINIA

NATALIA REX
kreska.jpg

Natalia-Rex-Swinia-01.jpg

 

Natalia-Rex-Swinia-02.jpg

 

natalia-rex-swinia-3.jpg

kreska.jpg

NATALIA REX
Ab­sol­wentka stu­diów magi­ster­skich na wydziale komu­ni­ka­cji. Doświad­cze­nie zawiera foto­re­por­taże, foto­ma­ni­pu­la­cje, gra­fikę i mar­ke­ting. Ostat­nio jej sztuka była opu­bli­ko­wana w TRIBE Maga­zine oraz na okładce publi­ka­cji.

Ta strona korzysta z plików cookie.