DO GÓRY

 

IzaBułeczka_wielkie żarcie_cover.jpg

NUMER 28 (3) MAJ 2018 | "WIELKIE ŻARCIE"

WIELKIE ŻARCIE

IZA BUŁECZKA

IzaBułeczka_wielkie żarcie3.jpg

IzaBułeczka_wielkie żarcie1.jpg

IzaBułeczka_wielkie żarcie2.jpg

kreska.jpg

IZA BUŁECZKA
Artystka i ilu­stra­torka z Ber­lina. Naj­bar­dziej znana z geo­me­trycz­nych postaci kobie­cych. Inspi­rują ją ich smutki, fałdki i nie­do­sko­na­ło­ści, które w ilu­stra­cjach wyglą­dają dosko­nale. A kiedy nie rysuje, maj­struje inne twór­cze rze­czy, warzy elik­siry miło­sne lub zwy­czaj­nie włó­czy się po mie­ście i węszy za naj­lep­szym fala­fe­lem. (Insta­gram: @iza­_bu­leczka, www: iza­bu­leczka. com)

blog comments powered by Disqus

Ta strona korzysta z plików cookie.