DO GÓRY
logo fuss magazyn

MAM POMYSŁÓW
NA TRZY ŻYCIA

M. Stańczyk | ZASŁYSZANE

Lu­dzie my­ślą, że sko­ro śpie­wam o ko­bie­tach, któ­re pio­rą i pra­su­ją, to sa­ma ta­ka je­stem, a nie mam na­wet że­laz­ka w do­mu – wy­wiad z MAJĄ KOMAN

Ta strona korzysta z plików cookie.