DO GÓRY
logo fuss magazyn

UCHO ECHO

M. Michno | ZASŁYSZANE

Z Mar­kiem Cho­ło­niew­skim, kra­kow­skim mistrzem elek­tro­aku­styki i sztuki dźwię­ko­wej, zada­jemy sobie parę zna­czą­cych pytań o formę muzyki współ­cze­snej oraz rolę prze­strzeni aku­stycz­nej w two­rze­niu dźwięku.

Ta strona korzysta z plików cookie.