DO GÓRY
logo fuss magazyn
50 TWARZY NUDYJAK WYMIENIAMY SIĘ CIEPŁEM W NOWEJ HUCIEOD MUMBLECORE PRZEZ MUMBLESHOW DO MAINSTREAMU, CZYLI NIEKOŃCZĄCE SIĘ ROZMOWYNUDNY INDYWIDUALIZM

CHODŹMY DO JAPOŃSKIEGO LASU

M. Dudek | KĄTEM OKA

Nie wie­­my, ja­­kim eks­­pe­­ry­­me­n­tom nas pod­da­­wa­­no w tra­k­cie pro­­je­k­cji, ale wie­­my, że ope­­ra­­cja się uda­­ła. Prze­­czu­­wa­­my, że w mó­­zgu za­­i­n­sta­­lo­­wa­­no nam j-chip...

BAD
TASTE

FUSS | MAKING FUSS

Bad Taste narodził się z miłości do kina niezależnego, autorskiego, artystycznego, offowego...

ANIMOWANA
POLSKA

FUSS | MAKING FUSS

Pro­jekt ma na ce­lu za­chę­cać i mo­ty­wo­wać lu­dzi do two­rze­nia. Ma za za­da­nie zrze­szać pol­skich gra­fi­ków, ani­ma­to­rów, etc...

Ta strona korzysta z plików cookie.