DO GÓRY
logo fuss magazyn
wielkie żarciepamiątkiSerce na talerzuKanibalizm

ANATOMIA SAMOTNOŚCI

Z Bożej Łaski Tomasz | FELIETON

Zapy­taj o miłość, a usły­szysz histo­rie o roz­sta­niu i porzu­ce­niu. Zapy­taj o przy­wią­za­nie – powie­dzą ci o samot­no­ści.

MIŁOŚĆ? INTERNET? RATUNKU? POMOCY?

D. Marcinek | MIĘDZY INNYMI

Kilka miesięcy temu użytkownicy portali randkowych zadrżeli na wieść o ujawnieniu przez hakerów nazwisk klientów serwisu AshleyMadison.com. Szybko okazało się, że drżeć powinni głównie mężczyźni, bo ponad 95 proc. kont kobiet jest tam… fałszywa.

Z MIŁOŚCI DO… SIEBIE

D. Janiak | KĄTEM OKA

W cza­sach przed­szkol­nych zako­chi­wa­łam się sta­ty­stycz­nie 1,5 raza w tygo­dniu. Szybko oka­zuje się, że cza­sami lepiej jest poha­mo­wać swoje emo­cje i nie­speł­nione fan­ta­zje.

SERIALOWE ZWIERZĘTA

P. Lehtinen | KĄTEM OKA

Zwierzęta w serialach pojawiają się stosunkowo rzadko. I mam tutaj na myśli te domowe, ulubieńców, którym nadaje się imiona i które zamieszkują z bohaterami, dzieląc z nimi radości, smutki i czas ekranowy.

NIE NA MIEJSCU, CZYLI MOJA ROBACZYWA SZTUKA

K. Żyniewicz | KĄTEM OKA

Od dłuż­szego czasu pra­cuję z owa­dami. Oka­zały się one bowiem jed­nym z cie­kaw­szych abiek­tów. Już sama dycho­to­mia mię­dzy poję­ciami „owada” a „robaka” sta­nowi inte­re­su­jący temat obser­wa­cji.

MIĘDZYGATUNKOWA PRZYJAŹŃ W ŚWIECIE CZŁOWIEKA

K. Nowacka | MIĘDZY SŁOWAMI

wywiad z JOLANTĄ ANTAS

LWY, LWY I JESZCZE WIĘCEJ LWÓW. Dziki projekt Noela Marshalla i Tippi Hedren

Z. Jakubowicz-Prokop | KĄTEM OKA

W kwietniu bieżącego roku dystrybutor Drafthouse Films przypomniał amerykańskiej widowni zapomniany na wiele lat ewenement rodzimej kinematografii – Roar. Jego premiera miała miejsce w 1981 roku i wkrótce został uznany za najniebezpieczniejszy film w historii kina i za jedną z największych boxoffice’owych porażek.

KOTECZKA

A. Wiktorowska - Chmielewska | FELIETON

Od małego nieźle dawała w kość – dom stał do góry nogami, nic już nie było jak dawniej. Trochę z musu, a trochę dla świętego spokoju ustępowałam jej w kwestiach dotąd nienaruszalnych.

ŁOWCY TYGRYSÓW

A. Bocheńska | W DRODZE

Tajowie mówią o Lahu, że to Chińczycy, jednak jest to uproszczenie. Lahu to niezależny naród. W dokładnym tłumaczeniu lahu oznacza “łowcy tygrysów”. Obecnie istnieje autonomiczne państwo Lahu.

BESTIALSKIE ROZRYWKI

S. Geist | KĄTEM OKA

O zoofilię czasem potyka się kino. Najczęściej w formie ekstremalnej pornografii.

SHOW MUSTN’T GO ON!

M. Myrlak | MIĘDZY INNYMI

Cyrk. Zoo. Park rozrywki. To miejsca nieodłącznie kojarzące się ze zwierzętami – więzionymi w klatkach i na usługach człowieka. Rzadko wyrażającymi radość z obcowania z ludźmi.

PLANETA MAŁP

J. Kusy | MIĘDZY INNYMI

Wolność, tańce do upadłego i przygodny seks. To nie Ibiza. To Ciechocinek. Polska stolica seksturystyki dla osób 50+.

OTWARTE KLATKI

A. Czerwińska | MIĘDZY INNYMI

Jaki jest symbol, który w obecnych czasach najbardziej kojarzy się ze zwierzętami? Klatka. Niemalże wszystkie zwierzęta, które możemy sobie wyobrazić, łączy jeden fakt – klatka.

CZY ZWIERZĘTA DOCZEKAJĄ SIĘ SWOJEGO RZECZNIKA?

A. Bucholski | MIĘDZY INNYMI

Rosnąca świadomość problemu ochrony prawnej zwierząt napawa optymizmem. Tej radości powinna jednak towarzyszyć krytyczna refleksja nad przepisami chroniącymi zwierzęta.

Ta strona korzysta z plików cookie.